Công Bố Chất Lượng Nước Sát Khuẩn Dr Purison Số 1 Hàn Quốc

Tài Liệu Công Bố Chất Lượng Nước Sát Khuẩn Dr Purison

– Chai xịt sát khuẩn Dr Purison 100ml với công nghệ HOCL khử trùng của O2NB nhà sản xuất các thiết bị lọc nước tốt nhất ở Hàn Quốc.
– Công ty con O2Doctor Co., Ltd. Chuyên sản xuất thiết bị HOCL tiệt trùng và máy khử trùng HOCL tự động kiểu hình vòm.
– Dr Purision là thương hiệu chất khử trùng an toàn, tiệt trùng mạnh mẽ và bền vững sử dụng công nghệ tiên tiến vượt trội của Hàn quốc

Công Bố Chất Lượng Nước Sát Khuẩn Dr Purision
Tài liệu công bố chất lượng nước sát khuẩn Dr Purison


Chứng nhận nhà phân phối độc quyền Dr Purison
Giấy chứng nhận Nhà Phân Phối Độc Quyền nước sát khuẩn Dr Purison tại Việt Nam


Công Bố Nước Sát Khuẩn Dr Purison
Công Bố Nước Sát Khuẩn Dr Purison 1
Công Bố Nước Sát Khuẩn Dr Purison 2

Công Bố Nước Sát Khuẩn Dr Purison 3
Công Bố Nước Sát Khuẩn Dr Purison 4
Công Bố Nước Sát Khuẩn Dr Purison 5
Công Bố Nước Sát Khuẩn Dr Purison 6


Giấy Chứng Nhận Kiểm Nghiệm Tại Việt Nam

Phiếu kiểm nghiệm 1

Phiếu kiểm nghiệm 2
Phiếu kiểm nghiệm 3
Phiếu kiểm nghiệm 4


Giấy Chứng Nhận Kiểm Nghiệm Tại Hàn Quốc

Phiếu kiểm nghiệm Hàn Quốc 1 Dr Purison
Phiếu kiểm nghiệm Hàn Quốc 2 Dr Purison


Để biết thêm thông tin và thắc mắc về sản phẩm lọc nước 3M, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Fanpage: Chai xịt Sát Khuẩn Dr Purison