Khui Hộp 1 Bộ Máy Lọc Nước 3M Gồm Những Gì?

Khui Hộp Bộ Máy Lọc Nước 3M Gồm Những Gì?

Khui hộp bộ máy lọc nước 3M

Bài viết cung cấp chi tiết các bộ phận trong một Máy lọc nước 3M điển hình. Cụ thể trong bài viết là  Máy lọc nước 3M Brew120-MS:

chi tiêt_Bộ máy lọc nước 3M Brew120-MS + Vòi 3M

3 tài liệu quan trọng theo máy gồm:

+ Tài liệu hướng dẫn lắp đặt Máy lọc nước 3M:

Tài liệu sử dụng

+ Tài liệu thông tin, thông số Máy lọc nước 3M (Performance Data Sheets):

Tài liệu thông tin máy lọc nước 3M

+ Tập tài liệu theo Máy lọc nước 3M (Literature kit):

Tài liệu máy lọc nước 3M

Ghi chú: trong 1 số máy sẽ không có tài liệu thông tin, thông số Máy lọc nước 3M (Performance Data Sheets). 


Tài Liệu Chứng Nhận Máy Lọc Nước 3M Theo Tiêu Chuẩn NSF

Bạn có thể tra cứu Chứng nhận tiêu chuẩn NSF của sản phẩm Máy lọc nước 3M theo 2 cách:

Cách 1: Chứng nhận sản phẩm Bộ máy lọc nước 3M đạt Tiêu chuẩn NSF nằm trong tài liệu thông tin Máy lọc nước 3M (Performance Data Sheets). Bạn tìm trang tài liệu có tên bộ lõi lọc tương ứng, trong ví dụ này là Bộ lọc 3M HF20-MS.

Chứng nhận NSF cho máy lọc nước 3M

Cách 2: Chứng nhận sản phẩm Bộ máy lọc nước 3M đạt Tiêu chuẩn NSF nằm trong tập tài liệu theo máy Máy lọc nước 3M (Literature kit). Bạn tìm tờ tài liệu có tên bộ lõi lọc tương ứng, trong ví dụ này là Bộ lọc 3M HF20-MS.

Chứng nhận NSF cho máy lọc nước 3M


Để biết thêm thông tin và thắc mắc về sản phẩm lọc nước 3M, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Fanpage: Máy lọc nước 3M.