Nước bị nhiễm Nitrit, Asen ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe?

Nước bị nhiễm Nitrit, Asen ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe?

Nguồn nước chúng ta đang sử có nguy cơ nhiễm Nitrit và Asen (thạch tín) với nồng độ rất cao. Nước bị nhiễm Nitrit, Asen ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe?. Các bạn xem clip nhé. Nguồn: Đài truyền hình VTV 2

 


Để tham khảo thêm thông tin về Lọc Nước 3M, bạn có thể tham khảo tại: https://locnuoc3m.vn/, Fanpage: Lọc nước 3M, Hotline: 0932686516