Những sự thật về nước

Những sự thật về nước

Những Sự thật về nước

Nước không phải là tài nguyên vô tận và nước là một vòng tuần hoàn, không có nước mới tạo ra mỗi năm. Nước chỉ chuyển đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác.

Trong khi chỉ 3% lượng nước là nước ngọt có thể sử dụng được và 97% còn lại là nước mặn. Nguồn nước 3% khan hiếm lại đang được sử dụng lãng phí, và đang bị làm ôi nhiễm theo thời gian.

Hãy sử dụng tiết kiệm nước hơn mỗi ngày bạn nhé.

Lựa chọn Máy lọc nước 3M cũng là một giải pháp bảo vệ nguồn nước. Máy Lọc Nước 3M là máy không nước thải, nghĩa là máy có thể lọc hết 100% nước đi qua máy, không điện giúp bạn sử dụng tài nguyên trên trái đất này hiệu quả hơn.
 

Để tham khảo thêm thông tin về Lọc Nước 3M, bạn có thể tham khảo tại: https://locnuoc3m.vn/, Fanpage: Lọc nước 3M, Hotline: 0932686516